Anton Abele

Få till stånd en förändring

Jag heter Anton Abele och är en ung moderat riksdagsledamot som sitter i riksdagen sedan valet 2010.  Under tre år har jag drivit frågan om våldet i samhället på hög nivå genom folkrörelsen mot våld och grundandet av föreningen Stoppa Gatuvåldet. Jag må vara ung men har erfarenhet, intresse och ett glödande engagemang för de frågor jag vill driva och arbeta för.

Genom möten och samtal med andra människor blir jag kontinuerligt uppdaterad i de frågor som jag vill driva. För mig är frågan om trygghet i mötet mellan människor i offentliga och privata miljöer en mycket viktig fråga att arbeta för. En annan huvudfråga för mig är att sätta fart på integrationen mellan olika grupper i Sverige bland annat genom att ge människor chansen till att få uppfylla sin vilja till kunskap.

Det kräver en skola som är öppen, attraktiv, och som svarar mot kunskapskraven. Dessutom ska den utnyttja möjligheterna att mötas och utbyta kunskaper som finns en digital värld. Slutligen är varje individs personliga frihet och integritet nå som är ytterst vitalt för mig och viktigt att arbeta för.

Genom Facebook och Internet samlade jag 12 000 personer till en manifestation mot meningslöst våld i centrala Stockholm i oktober 2007. Samtidigt samlades tiotusentals människor i en gemensam protestgrupp på Facebook där än idag över 110 000 människor är med. För insatsen fick jag och vår svenska folkrörelse ta emot MTV:s internationella fredspris på en musikgala i München med över en miljard tittare. Det viktigt att komma ihåg att det än idag är många som intresserar sig intensivt för de frågor som engagerar mig och som dessutom är frågor som berör alla, såväl unga som gamla.

Trygghet, arbete, kunskapsutbyte är alla frågor som berör oss alla. Det är dags att börja agera. Vi alla har ett gemensamt intresse och ansvar i att arbeta för dessa frågor.

Mitt mål med politiken är att göra Sverige till ett tryggare land för alla, förändra skolan till mer ansvarstagande, effektiv och med högre kvalitet. Dessutom kommer en stor fokuspunkt i mitt politiska arbete, ligga i att agera för varje individs rätt till arbete.

Dessa frågor påverkar oss alla, unga som gamla och det är därför vi måste agera och börja arbeta för en förändring.

KontaktHar du några frågor eller behöver komma i kontakt med mig?
Skicka ditt mail till info@antonabele.se